Visie & Missie

Visie

Visie

Middelburg Privaatskool vir CVO streef daarna om suiwer Christelik Volkseie onderrig daar te stel:
 • wat gebaseer is op die Christelik Gereformeerde geloof en die Afrikanerkultuur;
 • wat bekostigbare en uitnemende onderrig verskaf deur middel van efffektiewe bestuur, administratiewe stelsels en –dienste en die handhawing van hoë standaarde.
   

Missie

CVO Skool se taak is om saam met sy Onderwysvennote:

 • ’n leerling as mens voor te berei vir die beroepslewe na skool;
 • ’n leerling as voorberei om as gebalanseerde volwassene sy/haar plek vol te staan in die samelewing.

CVO Skool streef in die proses om:

 • ’n Bekostigbare uitnemende onderrigdiens wat gebaseer is op hoë standaarde deur goed gekwalifiseerde ervare lojale onderwysers daar te stel.
 • ‘n Ondersteuningsdiens aan leerlinge te lewer en te probeer verseker dat ’n leerling as gebalanseerde volwassene voorberei word.
 • Deur deurlopende evaluering standaarde te probeer verhoog wat sal voldoen aan die vereistes soos deur die Sertifiserings- en akkrediteringsliggaam gestel word.
 • ‘n Effektiewe bestuur- en administratiewe stelsel daar te stel.
 • Soveel geleenthede op verskillende gebiede moontlik aan leerlinge te gee.
 • Te alle tye professioneel en met  hoë integriteit op te tree.