Onderrig Fases

Onderrig Fases

Die volgende onderrig fases word aangebied:

  • Primêr  
  • Junior Primêr
  • Senior Primêr
  • Junior Sekondêr
  • Senior Sekondêr 

Hoe lyk ons onderrigmetodes?

Ons onderrigmetodes is nie soos die openbare skole vandag uitkoms gebaseer nie, maar wel kennis en vaardigheid gedrewe en gebaseer op ‘n Christelike Volkseie karakter. Gevolglik pas ons in die onderrigsituasie Bybelse norms en waardes toe. Ook wat dissipline betref gebruik ons die Bybel as riglyn wat leer om diegene te tug vir wie ons lief is. As gevolg van relatief kleiner klasgroepe word besondere en persoonlike aandag aan elke leerling gegee. Ook ons personeel word aangestel op grond van hulle Christelike Volkseie beginsels en daarom weet ons dat ons leerlinge in veilige hande is.


Watter kurrikulum word gevolg?

Ons is baie opgewonde oor ons nuwe BCVO Verrykte Kurrikulum:

  • Dit bied aan die BCVO die geleentheid om registrasie by die Staat en die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk en Akkreditasie by Umalasi (die staatseksamenliggaam) te verkry. Met ander woorde ons het ons eie eksamenliggaam – goedgekeur deur die Staat.
  • Akkreditasie by die Ope Universiteit van Vlaandere. Van ons leerlinge studeer tans aan verskeie Universiteite van ons land en sal in die toekoms ook met twee matriekeksamensertifikate wat hulle kry ( Umalusi en BCVO s’n ) ook in die buiteland kan studeer.